• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ SLM
  • การสมัครเรียน
  • หลักสูตรและการสอน
  • สมัครสมาชิก
  • หลักสูตรอบรมระยะสั้น
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ตำรา
  • ติดต่อเรา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อดำเนินการต่อ

ข้อมูลนักศึกษา
SB_id_guid    
คำนำหน้าชื่อ:
ชื่อ:
นามสกุล:
เชื้อชาติ:
สัญชาติ:
วันเกิด:
v
เลขบัตรประจำตัวประชาชน:
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน:
v

ข้อมูลที่อยู่นักศึกษา (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่:
หมู่:
ซอย
ถนน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
   
เบอร์โทรบ้าน:
มือถือ:
   

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อบิดา:
นามสกุลบิดา:
อาชีพบิดา:
ชื่อมารดา:
นามสกุลมารดา:
อาชีพมารดา:

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
ดึงที่อยู่จากทะเบียนบ้าน
       
บ้านเลขที่:
หมู่:
ซอย
ถนน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์โทรบ้าน:

ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา:
สถาบันการศึกษา:
 
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
หลักสูตรที่จะเข้าเรียน:
v
คอสที่จะเข้าเรียน:
v
 

แนบเอกสารเพิ่มเติม
Clear selectionเลือกเอกสาร
ซ่อน
Clear selectionเลือกเอกสาร
ซ่อน
เลือกเอกสารเพิ่มเติม
นำเข้าเอกสาร

*คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก หรือเกิดความผิดพลาดในการกรอก

เพิ่ม

โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
อาคารอภิปรัญชญาสกุล 75 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แก้ไขเพจ
โทรติดต่อ
Tel: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499